Informace o dodání zboží

Dodací podmínky

  1. Osobní odběr

K osobnímu převzetí zboží je oprávněn pouze kupující, nebo osoba k tomu kupujícím zmocněná, která se prokáže písemnou plnou mocí. V případě obchodních společností musí být plná moc udělená statutárním orgánem kupujícího.

Předání zboží bude uskutečněno v místě dle dohody s prodávajícím.

  1. Zaslání přepravní službou nebo doručení zboží

Na základě dohody smluvních stran před akceptací objednávky prodávajícím je možné zboží kupujícímu zaslat přepravní službou (Česká pošta s.p.) na adresu určenou kupujícím. Cena přepravy se řídí aktuálním ceníkem přepravní služby v době podání objednávky. Prodávající je oprávněn si účtovat i balné. Kupující je povinen prodávajícímu před akceptací objednávky na zboží potvrdit, že uhradí cenu přepravy a balného, kterou mu prodávající ještě před akceptací objednávky kupujícího sdělí.

Podmínkou zaslání zboží přepravní službou je úhrada kupní ceny předem převodem na účet prodávajícího.

V případě, že přepravní služba doručí neúplnou nebo poškozenou zásilku, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniku škody a tento protokol bez zbytečného odkladu doručit prodávajícímu.

Pokud převezme kupující poškozenou zásilku od přepravní služby, v okamžiku jejího převzetí vyfotí a tyto fotografie předloží bezodkladně prodávajícímu.

V případě, že by doručení mělo proběhnout v oblasti Hlavního města Prahy, doručí zboží přímo prodávající a to za cenu, kterou oznámí kupujícímu ještě před akceptací objednávky kupujícího a kupující potvrdí, že tuto cenu uhradí.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
Aventurin © 2022 - Design by FocusThemes